Shtëpi > Lajme > Lajmet e industrisë

Kompanitë e vogla ushqimore depërtojnë dhe guxojnë të pyesin se ku shtrihet rruga

2023-11-14

Industria e ushqimit për kafshët shtëpiake ka potencial të madh tregu dhe perspektiva të gjera zhvillimi. Përparimi i urbanizimit, rritja e nevojave emocionale të "rinisë së folesë së zbrazët", popullsisë në plakje dhe familjeve DINK, si dhe përmirësimi i statusit të familjes së kafshëve shtëpiake, janë faktorët kryesorë që nxisin zgjerimin e vazhdueshëm të tregut të kafshëve shtëpiake në Kinë. Vitet e fundit, ndërhyrja në shkallë të gjerë e kapitalit është kthyer në një përshpejtues dhe nxitës për përshpejtimin e zgjerimit të tregut të kafshëve shtëpiake. Ne presim që madhësia e tregut të kafshëve shtëpiake në Kinë të jetë afërsisht 149.7 miliardë juanë në 2017, duke arritur në 281.5 miliardë juanë në 2020, dhe CAGR nga 2017 në 2020 do të arrijë mbi 23%. Si tregu më i madh i segmentuar, ushqimi për kafshët shtëpiake pritet të ketë një treg prej afro 100 miliardë juanë në vitin 2020, me perspektiva të gjera zhvillimi.

Duke u mbështetur në përvojën e suksesshme të zhvillimit dhe duke kombinuar forcat e brendshme dhe të jashtme për zhvillim. Nëpërmjet studimit të trajektores së zhvillimit të kompanive të njohura ndërkombëtare të ushqimit për kafshët shtëpiake, ne kemi gjetur se suksesi i tyre është rezultat i forcave të kombinuara të faktorëve endogjenë dhe të jashtëm, të cilët nuk mund të ndahen nga tre fjalë kyçe produkt, marketing dhe markë. Ndërmarrjet ruajnë vitalitetin e produkteve të tyre dhe u përgjigjen kërkesave të tregut në ndryshim të vazhdueshëm duke garantuar sigurinë ushqimore dhe duke hulumtuar dhe inovuar vazhdimisht; Të dy kanalet online dhe offline janë të theksuara, ndërsa marketingu tradicional inovativ është i theksuar. Nëpërmjet komunikimit me konsumatorët rritet ndikimi, pjesa e tregut dhe qëndrueshmëria e klientëve. Kombinimi i produkteve dhe marketingut, duke shfrytëzuar strategjitë e markës dhe metodat e bashkimit dhe blerjes, duke arritur përfundimisht krijimin e një marke private. Bashkimet dhe blerjet shtesë shërbejnë si një nxitës për të përshpejtuar këtë proces.


Ndërmarrjet kineze të ushqimit për kafshët shtëpiake kanë potencialin të depërtojnë, dhe produktet me cilësi të lartë kanë potencial të madh rritjeje. Për shkak të hyrjes së pronarëve të rinj të kafshëve shtëpiake në treg, besnikërisë së ulët të markës së pronarëve të kafshëve shtëpiake në Kinë dhe mundësive të reja të sjella nga lulëzimi i tregtisë elektronike, ne besojmë se kompanitë kineze të kafshëve shtëpiake kanë mundësi të bollshme për të thyer modelin ekzistues të monopolit të ndërmarrjeve të huaja . Ndërmarrjet mund të përqendrohen në krijimin e markave të tyre duke u angazhuar në konkurrencë të diferencuar të produkteve duke siguruar cilësinë e produktit dhe duke u fokusuar në modelet inovative të marketingut në kanalet e tregtisë elektronike. Në të ardhmen, patjetër do të ketë ndërmarrje vendore në industrinë e kafshëve shtëpiake që mund të konkurrojnë me ndërmarrjet e huaja. Ne jemi plotësisht optimistë për potencialin e zhvillimit të kompanive që tashmë kanë marka, kanale dhe produkte. Strategjia e investimit: Përqendrohuni në rekomandimin e ndërmarrjeve me përparësi të fuqisë së produktit që kanë arritur tashmë rezultate të jashtëzakonshme në shtrimin e kanaleve vendase, marketingun e produktit dhe ndërtimin e markës.